Geschiedenis van de Gin


In tegenstelling tot wat door velen wordt aangenomen, vindt gin zijn oorsprong in de lage landen. Het is in Vlaanderen dat we een eerste vermelding opsporen van het gebruik van de jeneverbes die werd toegevoegd aan wijn. Deze werd dan gekookt en gebruikt als medicijn tegen maagklachten. De eerste vermelding vinden we terug in 1269.(Jacob van Maerlant - ‘Der Naturen Bloeme’). Deze werd toegevoegd aan wijn, vervolgens gekookt en werd gebruikt als medicijn tegen maagklachten. Hier spreken we nog steeds over genever (Nederland) of jenever (België), verwijzend naar het gebruik van de jeneverbes. 

Een tijd later, tijdens de zwarte jaren in de middeleeuwen, de jaren dat de pest over Europa woedt, vinden we opnieuw een verwijzing naar het helende drankje op basis van de jeneverbes. In het kruidenboek ‘Cruydeboeck’ (1544), gepubliceerd door de stadgeneesheer Rembert Dodoens ,wordt jeneverdrank vermeld als medicijn. Dit werd het meest geraadpleegde kruidenwerk van de Lage Landen met liefst 715 afbeeldingen . Het werd gebruikt als medicijn tegen de Zwarte Dood. Toen de Zwarte Dood zich verder verspreidde over Europa, reisden de elixers met jeneverbes automatisch mee.

 

 

De tachtigjarige oorlog, die zorgt voor de val van Antwerpen in 1585 brengt een vluchtelingenstroom op gang richting Nederland. Zo komt het recept in Nederland terecht. De streng katholieke Spaanse heersers, met name Albrecht en Isabella vaardigen een totaal alcoholverbod uit over Vlaanderen. De drooglegging die ingaat in 1601 is een feit. Dankzij de vluchtelingen die naar het protestantse Nederland trekken, wordt het recept van het magische drankje bewaard en naar believen gestookt. De Engelse en de Hollandse protestantse troepen trekken in 1618 ten strijde tegen de Spanjaarden. Dit echter niet zonder zich moed in te drinken: een drankje op basis van jeneverbes.Het woord 'gin' is ook afkomstig van het woord jenever (de Engelsen konden jenever niet goed uitspreken). Het wordt uitgesproken als GINniver, later afgekort tot GIN. De Engelsen nemen algauw en zonder tegenzin waarschijnlijk, de gewoonte over en namen de recepten mee naar Engeland. Omdat genever (jenever) niet vlot in de mond ligt van de  Engelstalige Godsdienst blijft het verdere verhaal van gin bepalen. Willem III van Oranje (protestant) wordt koning van Engeland, Ierland en Schotland (1688). Op de geestrijke dranken die uit het katholieke deel van Europa komen, worden torenhoge invoerrechten ingevoerd. Tegelijkertijd mag iedereen in Willems rijk  “protestantse spirits” zijnde onder andere gin beginnen stoken zonder vergunning noch accijnzen. Een beslissing die Londen op de rand van de afgrond         brengt.Londen is nooit zo dronken geweest.Er wordt dan ook naar hartenlust gestookt en gedronken. Jammer genoeg wordt er zeer veel slechte kwaliteit aangeboden. Het minderwaardige goedje werd soms ook versneden met terpentijn, vitriool en andere ondingen. Het sterftecijfer is dan ook fenomenaal hoog en overstijgt in ruime mate het geboortecijfer. Diverse pogingen via verscheidene  “gin acts” om het drankgebruik te beperken mislukken. De achtste keer is de goede keer. Een nieuwe start voor de gin. Er wordt weer kwaliteit gemaakt en gin wordt  al spoedig een trouwe reisgezel van het Britse leger.

Garden Gin Foto
Garden Gin Foto
Garden Gin Foto